Integritetspolicy


Deklaration om uppgiftsskydd
 
Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken juridiskt eller avtalsmässigt obligatoriskt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter. Att inte tillhandahålla dem får inga konsekvenser. Detta gäller endast så länge som det inte anges något annat i nedanstående behandlingsförfaranden.
"Personuppgifter" är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 
 
Serverloggfiler
 
Du kan använda våra webbplatser utan att lämna personuppgifter. 
Varje gång vår webbplats nås överförs användaruppgifter till oss eller våra webbhotell/IT-tjänsteleverantörer av din webbläsare och lagras i serverloggfiler. Dessa lagrade uppgifter omfattar till exempel namnet på den uppringda webbplatsen, datum och tid för begäran, IP-adressen, mängden överförda uppgifter och den leverantör som gör begäran. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt legitima intresse av att se till att vår webbplats fungerar smidigt och att förbättra våra tjänster.
 
 
Kundkonto Beställningar      
 
 
Kundkonto
 
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som anges där. Databehandlingen sker i syfte att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Behandlingen kommer att utföras på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Ditt kundkonto kommer då att raderas.
 
Insamling, behandling och överföring av personuppgifter i beställningar
 
När du lämnar in en beställning samlar vi in och använder dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och hantera din beställning samt för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifter är nödvändigt för att ett avtal ska kunna ingås. Om du inte lämnar uppgifterna förhindrar du ingåendet av ett avtal. Behandlingen kommer att ske på grundval av artikel 6.1 b i GDPR och är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. 
Dina uppgifter överförs här till exempel till de rederier och dropshippingleverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för hantering av beställningen och IT-tjänsteleverantörer som du har valt. Vi kommer att följa de rättsliga kraven strikt i varje enskilt fall. Omfattningen av dataöverföringen begränsas till ett minimum.
 
 
Kontakt Utvärderingar      
 
 
Insamling och behandling vid användning av kontaktformuläret. 
När du använder kontaktformuläret samlar vi endast in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den omfattning som du har angett. Uppgiftsbehandlingen sker i syfte att ta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande godkänner du behandlingen av dina överförda uppgifter. Behandlingen kommer att ske på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Slutligen kommer dina uppgifter att raderas, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.
 
Insamling av uppgifter när du skriver en kommentar 
 
När du kommenterar en artikel eller ett bidrag samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, kommentartext) endast i den omfattning som du har angett. Behandlingen tjänar till att göra det möjligt för dig att kommentera och att visa kommentarerna. Genom att lämna kommentaren godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen kommer att ske på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Dina personuppgifter kommer då att raderas.
 
Vid publicering av din kommentar kommer endast det namn som du har angett att publiceras.
 
 
Förvaltning av varor      
 
 
Användning av ett externt system för hantering av varor
 
Vi använder ett varuhanteringssystem i samband med orderhantering för avtalsenlig behandling. För detta ändamål skickas dina personuppgifter som samlas in i samband med beställningen till följande adress
plentysystems AG, Bürgermeister-Brunner-Straße 15, 34117 Kassel, Tyskland. 
 
Leverantörer av betalningstjänster      
 
Användning av PayPal
 
Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPals dataskyddsförklaring. Du hittar den på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en.
 
 
Användning av PayPal Express
 
På vår webbplats används betaltjänsten PayPal Express från PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").
Behandlingen av uppgifter gör det möjligt för oss att erbjuda dig möjligheten att betala via betaltjänsten PayPal Express.
För att integrera denna betaltjänst är det viktigt att PayPal samlar in, lagrar och analyserar uppgifter när du går in på webbplatsen (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats). Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare. 
Denna databehandling, särskilt placeringen av cookies, utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av ett kundorienterat utbud av varierande betalningsmetoder. Av skäl som har att göra med din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.
Genom att välja och använda "PayPal Express" kommer de uppgifter som krävs för betalningshantering att lämnas till PayPal för att genomföra avtalet med dig med hjälp av den valda betalningsmetoden. Uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.
Ytterligare information om databehandling vid användning av betaltjänsten Paypal Express finns här i den tillhörande dataskyddspolicyn.
 
 
Kakor 
 
På vår webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som sparas i användarens webbläsare eller av användarens webbläsare på dennes datorsystem. När en användare ringer upp en webbplats kan en cookie sparas på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen anropas igen.
 
Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli informerad innan cookies sätts och du kan besluta om du vill acceptera denna inställning i varje enskilt fall samt förhindra lagring av cookies och överföring av de uppgifter som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att detta kan hindra dig från att utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut.
 
Med hjälp av länkarna nedan kan du ta reda på hur du hanterar cookies (eller avaktiverar dem, bland annat) i de vanligaste webbläsarna:
 
Tekniskt nödvändiga cookies.
I den mån ingen annan information ges i dataskyddsförklaringen nedan använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. Dessa tjänster kräver att webbläsaren känns igen efter ett sidbyte.
 
Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt i hög grad berättigade intresse av att säkerställa optimal funktionalitet på webbplatsen samt en användarvänlig och effektiv utformning av vårt tjänsteutbud.
Du har rätt att motsätta dig denna behandling av dina personuppgifter enligt art. 6 (1) lit. f GDPR, av skäl som rör din personliga situation.
 
 
Analys Reklam      
 
 
Användning av Google Analytics
Vår webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du är normalt bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är knutet till Google och som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och för efterlevnaden av den tillämpliga lagstiftningen om dataskydd.
 
Behandlingen av uppgifter tjänar till att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören i samband med webbplats- och internetanvändning. I denna process kan bland annat följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för åtkomst till webbplatsen, klickväg, information om webbläsaren och den enhet du använder, besökta sidor, referens-URL (webbplats via vilken du kom åt vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics är inte förknippad med några andra uppgifter som innehas av Google. Google Analytics använder teknik som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av dessa om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats.
Google använder detta för att i förväg förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra länder som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.
I enlighet med dataskyddsavtalet mellan USA och EU har Google blivit föremål för "Privacy Shield" och är därför skyldigt att iaktta europeisk dataskyddslagstiftning.
 
Uppgiftsbehandlingen, särskilt placeringen av cookies, utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av en behovsbaserad och målinriktad utformning av webbplatsen. Av skäl som rör din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.
 
Du kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter (inklusive din IP-adress) som genereras av Google Analytics och som är relaterade till din användning av webbplatsen samt att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. För att förhindra att Google Analytics samlar in och lagrar data på flera enheter kan du placera en opt-out-cookie. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. Du måste implementera opt-out på alla system och enheter som du använder, så att detta fungerar på ett heltäckande sätt. Om du raderar opt-out-cookien kommer förfrågningar att överföras till Google igen. När du klickar här placeras opt-out-cookien: Inaktivera Google Analytics. Mer detaljerad information om användningsvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html och/ellerhttps://www.google.de/intl/de/policies/ och https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
 
Användning av Google Analytics
Vår webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, 
 
Användning av Google Ads konverteringsspårning
På vår webbplats används marknadsföringsprogrammet online "Google Ads", inklusive konverteringsspårning (utvärdering av användarens åtgärder). Googles konverteringsspårning är en tjänst som drivs av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Om du har din vanliga hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är knutet till Google och som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och för efterlevnaden av den tillämpliga lagstiftningen om dataskydd.
 
Om du klickar på annonser från Google placeras en cookie på din dator för spårning av konvertering. Dessa cookies har begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och kan därför inte användas för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan vi och Google känna igen att du har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Det är därför inte möjligt att spåra cookies som rör Ads-kundernas webbplatser.
 
Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien tjänar syftet att ta fram konverteringsstatistik. På så sätt kan vi ta reda på det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vidarebefordrats till en sida som är utrustad med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.
 
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. I enlighet med dataskyddsavtalet mellan USA och EU har Google blivit föremål för "Privacy Shield" och är därför skyldig att följa europeisk dataskyddslagstiftning.
 
Uppgiftsbehandlingen, särskilt placeringen av cookies, utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av att rikta riktad, intressespecifik reklam till besökare på webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, på grund av din särskilda situation.
 
Du kan avaktivera personaliserad reklam i Googles reklaminställningar. Instruktioner för detta finns på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Alternativt kan du förhindra tredje parts användning av cookies genom att ringa upp Network Advertising Initiative:s avaktiveringssida på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följa de ytterligare anvisningar om avstängning som anges där.
Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering.
Mer information och Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.google.com/policies/privacy/.
 
Användning av funktionen remarketing eller "liknande målgrupper" av Google Inc.
 
Vår webbplats använder remarketingfunktionen eller funktionen "liknande målgrupper" av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Om du har din vanliga hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är knutet till Google och som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och för efterlevnaden av den tillämpliga lagstiftningen om dataskydd.
Denna applikation tjänar till att analysera besökarnas beteende och intressen.
 
Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, vilket utgör grunden för att ta fram intressespecifika annonser. Cookies gör det möjligt att registrera webbplatsbesök samt anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Webbplatsbesökarnas personuppgifter sparas inte. Om du sedan besöker en annan webbplats i Googles visningsnätverk kommer du att få se annonser som med större sannolikhet tar hänsyn till tidigare produkt- och informationsintresseområden.
 
Dina uppgifter kan överföras till USA. I enlighet med dataskyddsavtalet mellan USA och EU har Google blivit föremål för "Privacy Shield" och är därför skyldig att följa europeisk dataskyddslagstiftning.
 
Uppgiftsbehandlingen, särskilt placeringen av cookies, utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av att rikta riktad, intressespecifik reklam till besökare på webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR, på grund av din särskilda situation.
Du kan avaktivera användningen av cookies med permanent verkan genom att följa länken nedan och ladda ner och installera den plug-in som tillhandahålls där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternativt kan du avaktivera tredje parters användning av cookies genom att besöka Network Advertising Initiative:s avaktiveringssida på https://www.networkadvertising.org/choices/ och följa de ytterligare anvisningar för avregistrering som anges där.
Mer detaljerad information om Googles remarketing och den tillhörande dataskyddspolicyn finns på följande adress: https://www.google.com/privacy/ads/.

 

Berörda personers rättigheter och lagringstid
 
 
Lagringens varaktighet 
Efter att avtalsbehandling har slutförts lagras uppgifterna först under garantitiden, därefter i enlighet med de lagringstider som föreskrivs i lag, särskilt skatte- och handelslagstiftning, och raderas sedan efter att perioden har löpt ut, såvida du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.
 
Rättigheter för den berörda personen
Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt art. 15-20 GDPR: Rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet. Du har också rätt att göra invändningar mot behandling enligt art. 6.1 i GDPR och mot behandling för direktmarknadsföring i enlighet med artikel 6.1 i GDPR. 21 (1) GDPR.
 
Kontakta oss när som helst. Våra kontaktuppgifter finns i vårt impressum.
 
Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten
Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten enligt art. 77 GDPR om du anser att dina uppgifter inte behandlas lagligt.
 
Rätt att invända
Om den databehandling som beskrivs här baseras på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f GDPR har du rätt att av skäl som beror på din speciella situation när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan.
Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter, eller om behandlingen är avsedd för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 
Om personuppgifter behandlas för direktreklam kan du när som helst invända mot detta genom att meddela oss. Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för direktreklam.
 
senaste uppdatering: 23.10.2019