Installation av ett snigelstängsel: vad du måste tänka på

 

Ett snigelstängsel är ett effektivt skydd mot oönskade gäster i dina sängar. Om staketet är korrekt installerat kan det inte övervinnas av sniglar, så att dina växter skyddas från de irriterande skadedjuren utan användning av kemikalier. 

Nedan förklaras hur ett snigelstängsel installeras och vad du måste vara uppmärksam på.

 

Hur fungerar ett snigelstängsel?

 

Ett snigelstängsel installeras som en gräns runt bädden. Den övre delen av snigelstaketet är böjd utåt så att den bildar en vinkel på cirka 45 grader. Tillsammans med en övre kant som också är böjd utåt ser detta till att sniglar inte kan ta sig över staketet och på så sätt kan de på ett tillförlitligt sätt hållas borta från bäddarna.

 

Hur installeras ett snigelstängsel?

 

När du installerar ett snigelstängsel är det först och främst viktigt att se till att det finns ett säkert underlag. Staketet ska därför sitta ungefär 10 centimeter djupt i marken. Använd en spade eller kratta för att gräva en smal kanal runt rabatten. 

Eftersom ett snigelstängsel vanligtvis har en totalhöjd på 25 centimeter kommer cirka 15 centimeter att sticka ut från marken efter installationen. Detta är viktigt för att säkerställa tillräcklig höjd för att effektivt avvärja sniglar. 

Anslut sidosektionerna av snigelskyddet till hörnelementen och placera snigelskyddet i den tidigare grävda kanalen. Fyll nu kanalen med jord och tryck ner den ordentligt så att det nyinstallerade snigelstängslet står stadigt.  

Om längden på ett enda sidoelement inte räcker till för att omsluta hela bädden kan du också skjuta in två sidoelement i varandra när du monterar snigelstängslet och på så sätt anpassa det skyddande stängslet till storleken på respektive bädd.

 

Vad måste man tänka på när man installerar ett snigelstängsel?

 

För att snigelstängslet ska kunna skydda dina växter från sniglar är det viktigt att det installeras utan luckor. Dessutom bör du se till att den nämnda höjden på 15 centimeter garanteras. Eftersom snigelstängsel vanligtvis har en totalhöjd på 25 centimeter är detta i praktiken ändå inget problem.  

Se också till att snigelstängslet är helt fritt efter installationen och att inga växter hänger över eller är i direkt kontakt med stängslet. Annars kan sniglar använda det som klätterhjälpmedel och ta sig in i bädden trots snigelstängslet.

 

När är rätt tidpunkt att installera ett snigelstängsel?

 

Tiden för att installera snigelstängslet är i princip upp till dig. Du kan till exempel installera staketet på hösten eller vänta till våren. För att den ska kunna göra sitt jobb bör du dock installera den senast när du börjar plantera dina rabatter.  

För att skydda dina rabatter från sniglar rekommenderar vi att du gräver upp jorden sent på hösten och tidigt på våren. På så sätt kommer du att exponera eventuella snigelägg som finns i jorden, som kommer att elimineras av solen, frosten och rovdjur. På så sätt kan du minska antalet sniglar i trädgården i förväg och spara arbete på skadedjursbekämpning.