Encyklopedi om sniglar


Det finns nog ingen trädgårdsägare som inte har haft problem med sniglar. Det är dock inte alla snigelarter som är skadedjur. Tigersniglar och romerska sniglar är till exempel mycket användbara. Andra typer av sniglar är däremot mycket besvärliga och det kan ibland vara svårt att få bort dem.

På den här sidan hittar du mycket intressant information om ämnet och får bland annat veta hur sniglar livnär sig, hur de förökar sig och vad som händer med dem på vintern.


Innehållsförteckning


 • Är alla sniglar skadedjur?
 • Vad äter sniglar?
 • Kan sniglar lukta något?
 • Kan sniglar se?
 • Hur förflyttar sig sniglar?
 • Hur gamla blir sniglar?
 • Hur övervintrar sniglar?
 • När blir sniglar könsmogna och hur många ägg lägger de?
 • Hur förökar sig sniglar?
 • Har sniglar redan ett hus när de kläcks?
 • Kan sniglar lämna sitt hus?
 • Var stannar sniglarna när det är varmt och torrt?
 • Hur högt kan en snigel klättra?
 • Kommer sniglar som tagits bort tillbaka till min trädgård?
 • Hur lång tid tar det för sniglar att komma tillbaka till trädgården?
 • Vilka växter kan användas för att avvisa sniglar?
 • Vilka djurarter äter sniglar eller snigelägg?
 • Vilka huskurer hjälper mot sniglar?
 • Är kopparband lämpliga för bekämpning av sniglar?
 • Vad händer med djur som äter sniglar som är förgiftade med snigelpellets?


Är alla sniglar skadedjur?


I grund och botten bör du vara medveten om att det ur naturens synvinkel egentligen inte finns några skadedjur och att alla levande varelser ingår i det naturliga kretsloppet. Detta gäller även sniglar och deras ägg, som är en viktig födokälla för många djur.

Att anlägga en trädgård är dock ett ingrepp i naturen och leder till ett särskilt stort födoämne för sniglarna, så att de kan föröka sig mycket snabbt. Dessutom finns det mycket färre naturliga rovdjur i trädgårdar än i naturen. Utan lämpliga motåtgärder är det därför bara en tidsfråga innan sniglarna tar överhanden och äter upp allting.

Alla sniglar är dock inte lika skadliga för planteringen i hemträdgården. Romerska sniglar äter t.ex. sniglar och kan därför i viss mån bidra till att bekämpa de irriterande skadedjuren. För att skydda växterna är det dock oftast nödvändigt att bekämpa sniglar i trädgården och sätta upp snigelstängsel eller snigelfällor.


Vad äter sniglar?


Sniglar är allätare. De är vanligtvis inte särskilt kräsna och äter både döda och färska växter. De föredrar de mest ömtåliga delarna av växterna, som de lätt kan skrapa bort med sin raspande tunga. Förutom grönsaker och frukt äter vissa snigelarter även levande insekter, t.ex. mygglarver, eller aska om de har möjlighet till det.


Kan sniglar lukta något?


Även om sniglar inte har någon näsa i ordets egentliga bemärkelse har de ett extremt välutvecklat luktsinne. Med sina luktceller kan de tillförlitligt upptäcka potentiella födokällor. Detta är också anledningen till att snigelfällor med lämpligt bete eller snigelpellets fungerar så bra för att bekämpa dessa irriterande skadedjur.


Kan sniglar se?


Vid närmare granskning kan man tydligt se mörka fläckar i ändarna av snigelns längre antenner. Det är faktiskt deras ögon. Sniglar kan dock inte konkurrera med människans eller andra mer utvecklade varelsers synförmåga. I stället kan de bara se på några centimeter avstånd, vilket också syns i det faktum att de drar in sina antenner först sent på dagen när man närmar sig dem med handen.


Hur rör sig sniglar?


Sniglar kan bara röra sig mycket långsamt. För att göra detta bildar de en slemmatta under sig som de kan glida över och som också fungerar som skydd mot vassa kanter på marken.

För att krypa framåt lyfter sniglarna foten lite bakåt. Detta skapar ett veck som de låter gå fram till huvudet. Denna process upprepas ständigt och ser till att snigelns kropp sakta glider framåt över slemmattan.


Hur gamla blir sniglar?


Livslängden för sniglar varierar beroende på art. Vinbergssniglar kan leva upp till tio år, medan den spanska snigeln, som är allmänt spridd till många trädgårdsmästares förtret, normalt blir högst två år gammal. Livslängden för mycket små sniglar är ofta ännu lägre, omkring ett år.


Hur övervintrar sniglar?


Vad som händer med sniglarna på vintern beror på snigelarten. Många sniglar lägger ägg på hösten och dör sedan. Sniglar och vissa arter av nakensnäckor övervintrar dock också. För detta ändamål drar de sig tillbaka till vedhögar, lövhögar eller till och med små hålor. Där sänker de kroppstemperaturen och bromsar därmed organens funktion.

Sniglar går vanligtvis i dvala från mitten eller slutet av oktober till våren. I slutet av mars eller början av april vaknar sniglarna upp igen, kommer fram ur sina vintergömmor och går till många hobbyträdgårdsmästares förtret på jakt efter mat.


När blir sniglar könsmogna och hur många ägg lägger de?


De flesta sniglar blir könsmogna under sitt första levnadsår. Antalet ägg som läggs kan variera mycket beroende på snigelarten. Medan sniglar och andra nakensnäckor kan lägga omkring 400 ägg per gång, lägger romerska sniglar bara mellan 30 och 40 ägg. Trots detta lägger sniglarna sina ägg i början av sommaren och under hösten.

Hur förökar sig sniglar?


De flesta sniglar är hermafroditer och har både kvinnliga och manliga könsorgan. De utbyter frön som bildas i de manliga könsorganen med varandra. Därefter börjar produktionen av ägg från honorna.

Det tar sedan mellan två och tio veckor innan äggen är mogna och kan läggas under stenar eller i små hålor. Äggen fortsätter att utvecklas till så kallade ägglarver, ur vilka små sniglar så småningom kläcks. Beroende på utomhustemperaturen kan denna process ta några veckor eller till och med flera månader.


Har sniglar redan ett skal när de kläcks?


Sniglar med hus, som t.ex. romerska sniglar, föds redan med den nödvändiga utrustningen för sitt skal. Embryot är omgivet av ett litet skal av kalk, som kommer från manteln av inälvssäcken. Kalken blir fast med tiden och bildar så småningom det färdiga snigelskalet som snigeln kan dra sig tillbaka i.

Så länge snigeln växer blir också dess skal större och större. När snigeln är fullvuxen slutar också snigelhusets tillväxt.


Kan sniglar lämna sitt skal?


Snigelns skal sitter fast på kroppen och kan därför inte lämnas kvar. Tomma snigelhus kommer från sniglar som fallit offer för ett rovdjur eller dött av naturliga orsaker.


Var stannar sniglarna under värme och torka?


Som trädgårdsägare vet du mycket väl att sniglar är särskilt aktiva i fuktigt väder. Om det däremot är mycket varmt och torrt drar de sig tillbaka till skuggiga och fuktiga platser. Det kan till exempel vara komposthögar eller små hålor i marken. Dessutom kan sniglar använda stora löv, stenar och vedhögar som tillflyktsort i torra och varma förhållanden.

Även om höga temperaturer och en torr miljö inte precis är de förhållanden som sniglar föredrar att leva i, överlever de dessa faser förvånansvärt bra i sina gömställen. Kraftigt regn och långvarig vattenmättnad kan däremot leda till att sniglarna drunknar i sina gömställen.


Hur högt kan en snigel klättra?


Sniglar är extremt duktiga klättrare. Om marken ger dem tillräckligt stöd är det inga problem att klättra flera meter högt. Vissa snigelarter kan till och med klättra upp till 20 meter i skogen.


Kommer de borttagna sniglarna att hitta tillbaka till min trädgård?


En del trädgårdsägare försöker bekämpa sniglar genom att samla in skadedjuret och släppa ut det en bit bort. Tyvärr är denna metod för snigelbekämpning oftast bara en kortsiktig lösning, eftersom sniglarna också kan hitta tillbaka över större avstånd.

Enligt studier kan sniglar till exempel övervinna avstånd på mer än tio meter. Det är därför alltid möjligt att skadedjuren inte stannar kvar i grannens trädgård utan återvänder till sin ursprungliga livsmiljö. Om du vill få kontroll över snigelproblemet i din trädgård måste du därför vidta andra åtgärder och skydda dina rabatter med till exempel ett särskilt snigelstängsel.


Hur lång tid tar det för sniglar att komma tillbaka till trädgården?


Hur lång tid det tar för sniglar som utsatts på en annan plats att hitta tillbaka till trädgården beror på avståndet och miljöns tillstånd. På fuktiga stigar klarar sniglarna av att ta sig ungefär tre meter i timmen.

Sniglar som samlas in på kvällen och lämnas 20 meter bort kan alltså mycket väl återvända till din trädgård under natten.


Vilka växter kan användas för att avvärja sniglar?


Det finns ett antal växter som har en avskräckande effekt på sniglar. Det gäller bland annat lök och vitlök samt vissa örter. Erfarenheten visar att sniglar kan avvisas ganska bra med t.ex. timjan, rosmarin och lavendel. Dessutom är prydnadsvitlök och nasturtium också kända för sin avskräckande effekt på sniglar.

Dessutom har det visat sig vara effektivt att plantera de yttre delarna av rabatterna med växter som är svåra att nafsa på, t.ex. huslök, stenrosor och sporrar. Detsamma gäller växter med håriga blad. Även dessa kan inte heller lätt ätas upp av sniglar, så växter som tranbär, pelargon och nejlikrot är också mycket lämpliga att plantera längs kanterna.

Förutom de växter som redan har nämnts lämpar sig även giftiga växter som fingerborgsblomma, aconit, pioner och liljekonvalj väl som skydd mot sniglar, eftersom de också är skadliga för dem.


Vilka djurarter äter sniglar eller snigelägg?


Sniglar är mat för många djur. Både skadedjuren själva och deras ägg kan därför falla offer för en rad olika rovdjur. Dessa inkluderar bland annat olika insekter, såsom eldflugor, eldflugor, marschflugor, markbaggar, guldklickbaggar, asätningsbaggar, väverbaggar och tusenfotingar.

Dessutom äter många fågelarter gärna sniglar. Det är känt att bland annat dvärgfåglar, trastar, stare, rovfåglar, hackspettar, hägrar och pilgrimsfåglar har sniglar på sin meny. Ankor är också mycket bra snigeljägare. Detta gäller både flygande ankor och olika löpande ankor. För att kunna använda ankor som snigeljägare i trädgården måste man förstås ha tillgång till lämpliga anläggningar för att hålla dem, vilket förmodligen inte alltid är fallet.

Dessutom äter spovar, mullvadar och igelkottar gärna sniglar, liksom paddor, grodor, gräsormar, ödlor och olika andra reptiler och groddjur. Förresten äter sniglar också sniglar, så de kan säkert spela en roll i kampen mot deras släktingar och bör inte nödvändigtvis betraktas som skadedjur.


Vilka huskurer hjälper mot sniglar?


Det finns många sätt att bekämpa sniglar. Förutom mycket giftiga produkter som snigelpellets har även olika huskurer visat sig vara effektiva. Kaffesump i rabatten kan till exempel hjälpa till att driva bort sniglar och samtidigt fungera som gödningsmedel för växterna.

Dessutom kan blötlagda havregryn och bröd samt grönsaksbitar utspridda utanför rabatterna hjälpa till att hålla sniglarna borta från växterna. Dessa skadedjur är trots allt mycket tröga och äter alltid det som finns inom räckhåll. I detta sammanhang kan det ibland vara användbart att plantera särskilda växter, t.ex. trädgårdskrasse, i grönsaksbäddar för att avleda sniglarna från andra växter, t.ex. sallad.

En annan möjlighet är att sätta upp snigelfällor med öl. Dessa lockar också till sig sniglar på ett ganska pålitligt sätt. Skadedjuren drunknar dock ofta i plågor i en sådan fälla, så det är bara i begränsad omfattning som ölfällor rekommenderas.


Är kopparband lämpliga för bekämpning av sniglar?


Ibland rekommenderas det att använda kopparband för att bekämpa sniglar. Denna rekommendation bygger på antagandet att koppar frigör joner som är giftiga för sniglar i en sur miljö.

Eftersom snigelslem är en sur miljö bör kopparremsorna frigöra joner när de kommer i kontakt med en snigel och döda skadedjuret. Detta antagande är inte fel i princip. De joner som kopparen frigör är dock så låga att de inte kan skada sniglarna.

I bästa fall kan snigelangrepp i trädgården minskas något med kopparband. De är dock inte ett tillförlitligt skydd mot de irriterande skadedjuren.


Vad händer med djur som äter sniglar som är förgiftade med snigelpellets?


Vilka konsekvenser det får för igelkottar och andra djur att äta sniglar som förgiftas med snigelpellets beror på vilken aktiv substans som finns i snigelpelletsen. Om det är metaldehyd kan igelkotten förvänta sig en plågsam död.

Om du absolut vill använda snigelpellets för att bekämpa sniglar bör du därför hellre använda produkter med alternativa aktiva ingredienser, t.ex. järn(III)fosfat. Vi rekommenderar dock att du föredrar ett snigelstängsel för bekämpning av skadedjur.