Läggning av gräskanter: viktiga tips för installation

 

Som trädgårdsägare vill du naturligtvis att gräsmattan ska växa så tjock och grön som möjligt. Samtidigt vill du dock inte att den ska sprida sig okontrollerat och tränga undan växterna i de intilliggande rabatterna. 

Genom att installera en gräskant kan du enkelt undvika detta utan att ständigt behöva ta bort gräset från rabatterna för hand. Nedan förklaras hur du installerar en gräskant på rätt sätt för att få en perfekt avgränsning av gräsmattan.

 

Fördelar med en gräskant

 

Att anlägga en gräskant har många fördelar. Det förhindrar inte bara att gräset sprider sig på bädden. Det gör det också lättare för dig att klippa gräsmattans kant. Även robotgräsklippare är inget problem.  

Genom att installera en gräskant sparar du inte bara onödigt arbete med trädgårdsunderhållet. Samtidigt bidrar du också till att gräsmattan alltid är perfekt klippt och kan övertyga även de mest kritiska ögonen.

 

Olika gräskanter att välja mellan

 

Om du bestämmer dig för att anlägga gräskanter finns det flera olika modeller att välja mellan. Förutom gräskanter av sten kan du också välja gräskanter av t.ex. belagd metall.  

De är extremt hållbara och särskilt lätta att montera. Använd gräskanten i metall antingen som en kant för gräsmattan eller som en praktisk kant för rabatter. Installationen tar inte mycket tid och även oerfarna hobbyträdgårdsmästare kan göra det utan problem.

 

Verktyg som krävs för att lägga en gräskant

 

För att installera din gräskant behöver du först en spade för att gräva. Du behöver också två träpålar samt byggstift och en hammare för att markera gräskantens senare läge. 

Om du har en böjd gräskant eller rabattkant kan du använda en trädgårdsslang i stället för en byggslinga för att markera den. Specialverktyg, som t.ex. plåtsaxar, behövs vanligtvis inte för att lägga en gräskant.

 

Hur man lägger gräskanten

 

När det gäller böjda sidolinjer är det klokt att markera gräskantens senare läge med en trädgårdsslang innan den läggs. På så sätt kan du anpassa gränsen perfekt till dina idéer.  

För raka rabatter eller gräskanter däremot, hamrar du in en träpinne i början och i slutet, till vilken du sedan fäster byggsnöret och spänner det i hela längden.  

Använd nu spaden för att gräva en tillräckligt djup kanal längs markeringen, där du sedan kan sticka ner gräskanten i marken och trycka ihop den. Elementen i hörnen kan normalt enkelt anslutas till gräsmattans kanter i en rät vinkel.  

Beroende på utformningen kan du justera längden på gräskanten när du lägger den med ett justerbart slutelement eller skjuta de enskilda elementen över varandra för att uppnå de önskade måtten.  

Slutligen behöver du bara fylla det tidigare grävda diket med jord och packa ner det ordentligt, så är du klar med installationen av gräskanten.  

Om du har använt material som grus som kant för rabatter eller gräsmattor kan det vara bra att använda en extra ogräsduk under installationen för att förhindra att ogräs växer.