Bevattning av trädgården

Trädgårdsbevattning för optimal växttillväxt

Temat trädgårdsbevattning bör helst beaktas vid planeringen av trädgården. En tillräcklig vattenförsörjning är trots allt avgörande för växternas tillväxt.

Med ett väl genomtänkt bevattningssystem som är anpassat till förhållandena kan du se till att din trädgård förblir grön även under ihållande torka och att du kan njuta av din oas av välbefinnande.

Planering av trädgårdsbevattning

Alla trädgårdar är olika och alla amatörträdgårdsmästare har olika idéer om hur de vill sköta bevattningen av sina växter. Innan du börjar köpa ditt bevattningssystem är det därför viktigt att du investerar lite tid i planeringen.

I princip kan du naturligtvis själv bestämma om du vill använda regntunnor och vattenkannor eller om du vill utrusta din trädgård med ett automatiskt bevattningssystem. Det senare sparar mycket tid som du kan använda till annat arbete i trädgården eller helt enkelt till att koppla av.

Oavsett detta är det viktigt att ta hänsyn till de respektive förhållandena när du vattnar trädgården. Framför allt spelar typen av plantering, jordens beskaffenhet samt trädgårdens läge och storlek en roll.

Tänk på planteringen när du vattnar trädgården

Det är nog självklart att alla växter inte behöver samma mängd vatten för att växa. Det är trots allt en stor skillnad om du vill ha en trädgård med sparsamma stenväxter eller rabatter med färgglada blommor eller mjuka frukter.

Som regel kan du anta att det blir lättare att vattna i trädgården ju mer miljön motsvarar de naturliga levnadsvillkoren för respektive växt. Med rätt bevattningssystem är det dock inget problem att välja växter som normalt sett har andra behov och som inte skulle växa utan regelbunden bevattning.

Beakta jordförhållandena när du vattnar din trädgård

Förutom planteringen spelar jordens beskaffenhet också en viktig roll för vattenbehovet. Om jorden i din trädgård är mycket sandig, till exempel, sipprar vattnet vanligtvis bort ganska snabbt, vilket kan vara ett problem, särskilt för växter med grunda rötter.

En lerig jord kan däremot lagra vatten mycket bra. Den riskerar dock att bli vattensjuk om den vattnas för mycket. Denna risk finns inte i en lös jord med hög humushalt. Den kan dock lagra vatten ganska bra, vilket underlättar en optimal försörjning av växterna.

Anpassa bevattningssystemet till trädgårdens storlek

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till när du planerar ditt bevattningssystem är storleken på din trädgård. Det är uppenbart att växter i både små och mycket stora trädgårdar behöver tillräckligt med vatten.

Om din trädgård bara består av några små rabatter kan du också spara dig besväret att installera ett dyrt bevattningssystem och helt enkelt ta fram vattenkannan eller trädgårdsslangen.

Om trädgården blir större kräver det dock mycket tid att vattna för hand, så ett väl genomtänkt bevattningssystem är i princip nästan oumbärligt för att inte behöva vattna halva dagen.

Vatten för trädgårdsbevattning

Som grundprincip kan du vattna din trädgård med vatten från tre olika källor. Förutom att samla upp regnvatten kan du också bygga en brunn och använda kranvatten.

Det finns dock vissa restriktioner som införs av lokala myndigheter. Innan du bestämmer dig för en viss variant är det därför lämpligt att ta reda på vilka bestämmelser som gäller i din kommun när det gäller bevattning av trädgården.

Regnvatten för bevattning av trädgårdar

Användning av regnvatten är ett kostnadseffektivt alternativ för bevattning av trädgårdar. Om det samlas upp i regntunnor räcker det ofta för att förse mindre trädgårdar med tillräckligt med vatten under torra perioder.

För större fastigheter är en underjordisk cistern ett bra val för att lagra regnvatten. Med hjälp av en pump kan det sedan tas från detta när det behövs och föras in i bevattningssystemet.

Brunnar för trädgårdsbevattning

Byggandet av en brunn kan verka ganska dyrt till en början. I det långa loppet visar det sig dock ofta vara en lönsam investering, eftersom driftskostnaderna är ganska låga.

Det är dock inte tillåtet överallt att hämta grundvatten med en brunn. Innan du börjar bygga, ta reda på om det är tillåtet att bygga en brunn för att försörja ditt bevattningssystem i ditt samhälle.

Bevattning av trädgården med kranvatten

I princip kan du naturligtvis vattna din trädgård med kranvatten. Detta har dock en ganska hög kostnad på lång sikt. Dessutom är det ibland inte tillåtet att använda kranvatten för bevattning under torrperioder.

Dock är kranen i hemmet naturligtvis ett mycket bekvämt sätt att förse trädgården med vatten. Om det är en förnuftig lösning som du bör använda dig av permanent är dock tveksamt med tanke på den ständigt ökande kostnaden för kranvatten.

Produkter för trädgårdsbevattning

Om du vill installera ett bevattningssystem i din trädgård kan du välja mellan många olika produkter. Beroende på vilka krav som ska uppfyllas kan olika lösningar vara användbara.

För trädgårdsbevattning är bland annat följande enheter aktuella:

  • Cirkelformade sprinklers.

  • Impulssprinkler

  • Sprinkler för flera ytor

  • Vattenslangar

  • Vattenstänger

  • Dropprör

  • Pop-up-sprinklers

  • Sprinkleranläggningar

Köp bevattningssystem

Om du har bestämt dig för en viss lösning och vill köpa lämpliga produkter för ditt bevattningssystem har du kommit till rätt ställe. I vår butik hittar du ett urval av högkvalitativ utrustning för trädgårdsbevattning.

Köp ditt bevattningssystem bekvämt på nätet och dra nytta av låga priser och pålitlig leverans, så att du snart kan påbörja installationen och förse växterna i din trädgård med rätt mängd vatten när som helst i framtiden.