Duvavvisande medel

Duvavvisare: beprövade lösningar för balkong och trädgård

Duvor dyker ofta upp i massor och har blivit en riktig plåga i många städer. Även privata hem- och trädgårdsägare drabbas gång på gång av de irriterande störarna.

Med hjälp av lämpliga duvavstötande åtgärder kan problemet hanteras och de oönskade fjäderfägästerna kan bli av med igen. I vår butik hittar du lämpliga produkter som du kan använda som duvskyddsmedel.

De viktigaste sakerna om duvavvisare i ett svep

 • Duvornas avföring kan orsaka avsevärda skador på byggnaders struktur på lång sikt.

 • Duvor kan ibland sprida patogener och parasiter och utgör därmed en hälsorisk.

 • Duvor får endast avlivas i undantagsfall och med befintligt tillstånd.

 • Målet med duvförsvaret är att driva bort de oönskade besökarna så permanent som möjligt från trädgården.

 • Det finns ett antal olika lösningar som kan användas för duvförsvar i din egen trädgård.

 • I vår butik hittar du beprövade produkter som du kan använda för att driva bort duvor på din fastighet.

 

Duvor kan snabbt bli ett problem

Om bara en enda duva eller ett par duvor bosätter sig på din gård är det kanske inte så farligt. Tyvärr är det dock ofta så att fåglarna inte förekommer ensamma utan i flockar. Senast då blir de ett problem och oroliga människor letar efter lösningar för duvförsvaret.

Den är trots allt inte särskilt hygienisk . Beroende på hur många duvor det finns kan den smutsa ner hela bänkar, trappor eller till och med balkonger och fönsterbänkar. På lång sikt kan duvspillning till och med orsaka avsevärda skador på byggnadens struktur, vilket är anledningen till att ett adekvat duvskydd också kan bli viktigt för att skydda den berörda byggnaden.

Ett annat problem som ägare av hus och trädgård bör tänka på i det här sammanhanget är det faktum att duvorna kan sprida sjukdomsalstrande ämnen och parasiter genom sin spillning. Det är därför klokt att driva bort duvorna med lämpliga åtgärder, inte bara ur visuell synvinkel utan även ur hygienisk synvinkel.

 

Varför duvor är särskilt vanliga i städer

En av de duvor som finns i vilt tillstånd i Centraleuropa är stadsduvan. Den var tidigare ett husdjur och uppföddes av människor. Även om den tiden är förbi har dess karaktär inte förändrats mycket sedan dess. Den förblir trogen sin plats och föredrar, liksom sina vilda förfäder, steniga nischer eller vägglister som häckningsplatser. Därför är det nästan omöjligt att flytta de fjädrande stadsborna till skogar eller åtminstone parker.

Den enda skillnaden från förr är i princip att stadsduvorna i dag måste försörja sig själva med mat. På grund av den ofta otillräckliga matförsörjningen svälter många stadsduvor ihjäl när de fortfarande är ungar i boet. Detta har dock inte lett till en minskning av populationen tidigare, utan har i stället lett till att fåglarna lägger ännu fler ägg.

 

Duvor bör inte bara dödas

Om du vill bli av med duvor på din fastighet har du kanske funderat på att ta till gift för detta ändamål. Detta är dock inte tillåtet enligt bestämmelserna i djurskyddslagen.

Duvor får endast avlivas under exceptionella omständigheter och du behöver ett tillstånd för att göra det. Därför handlar duvskydd normalt sett alltid om att driva bort fåglarna.

 

Duvförsvar för balkong och trädgård

Om en och annan duva eller två förirrar sig in på din fastighet är det verkligen något att komma över. När allt kommer omkring är fåglarna vanligtvis fredliga och stör dig därför inte ytterligare.

Om duvorna emellertid blir okontrollerbara i husets omedelbara närhet utvecklas de snabbt till ett mycket irriterande problem som är svårt att ignorera och som du bör motverka med lämpliga åtgärder för att avvisa duvorna.

För duvförsvaret finns bland annat följande alternativ:

 

 • Nät

 • Spikar

 • Rövfågelattrapper

 • Skuttande vatten

 • Högljud

 • Ultrasoniska anordningar

 • Speglar

 • Lasers

 • Elektriska ledningar

 

Duvskydd med nät

Ett alternativ för duvförsvar är till exempel ett nät som spänns upp på balkongen eller till och med på fasaden och som hindrar fåglarna från att slå sig ner där. Nätet är verkligen inte den mest visuellt tilltalande lösningen. Men om det används på rätt sätt visar erfarenheten att ett sådant duvskydd är mycket effektivt.

När du köper och spänner upp nätet för duvskydd måste du dock se till att det är tydligt synligt för fåglarna. Annars kan djuren fastna i den och dö, vilket naturligtvis inte är meningen.

 

Duvförsvar med spikar

Ett annat alternativ som kan användas för duvförsvar är så kallade spikar. Dessa element har metallstänger som är placerade i en v-form. Dessa kan monteras på t.ex. väggar eller andra smala ytor och på så sätt hindra duvor från att slå sig ner där.

För att duvavvisaren ska fungera med hjälp av spikarna är det dock mycket viktigt att de monteras på rätt sätt. Annars kan spikarna till och med göra det lättare för duvorna att bygga sina bon och du tenderar att öka problemet i stället för att eliminera det.

 

Pigeonrepellent med rovfågelattrapper

. Rovfåglar är duvornas naturliga fiender och kan därför visa sig vara mycket effektiva när det gäller att driva bort de oönskade gästerna från din trädgård. För detta ändamål finns det rovfågelattrapper som du kan sätta upp i trädgården eller på balkongen.

För att duvorna ska uppfatta de förmodade rovdjuren som ett hot bör de dock flyttas regelbundet. Om dummyn är permanent i samma position tar det inte lång tid förrän duvorna har förstått att de inte har något att frukta och helt enkelt ignorerar rovfågeldockan.

 

Driv bort duvor med vatten

Beroende på hur stor populationen är i ditt område kan det ibland räcka med att använda en vattenpistol eller trädgårdsslang för att driva bort duvorna på balkongen. Detta kräver dock att du börjar så tidigt som möjligt för att göra det obekvämt för fåglarna att vistas på din fastighet genom att bespruta dem med vatten.

Du måste dessutom agera om och om igen och inte bara spruta vatten på duvorna en gång. Normalt sett tar det ett tag innan du har drivit bort duvorna permanent på detta sätt och fåglarna kommer att leta efter en annan plats att bo på.

 

Förhindra duvor med höga ljud

Om du vill driva bort duvor från din trädgård eller balkong kan du i princip göra det med höga ljud. För detta ändamål kommer till exempel smällande ljud eller till och med inspelningar av rovfåglars skrik i fråga.

Höga ljud kan verkligen visa sig vara extremt effektiva i duvförsvaret. Dina grannar kommer dock troligen att bli mindre glada om de regelbundet utsätts för buller. Åtminstone i tätbefolkade bostadsområden är denna metod därför endast i begränsad utsträckning lämplig för att driva bort duvor.

 

Duvavvisning med ultraljud

Det finns också särskilda ultraljudsapparater som kan placeras på balkongen och vars ljud också kan driva bort duvor. För att de ska fungera är det dock nödvändigt att de ljud som produceras är så ojämna som möjligt och tillräckligt höga. Annars vänjer sig fåglarna mycket snabbt och ultraljudet förlorar sin effekt på mycket kort tid.

Problemet med denna metod för duvförsvar är att de ljud som produceras av ultraljudet inte bara uppfattas av duvorna, utan även av husdjur som katter och hundar, och kan ibland vara en riktig plåga för dem. Dessutom kan många unga människor höra ljudet och tycker att det är störande.

 

Kråkskydd med speglar

Ett annat alternativ som kan användas som duvavvisare i din egen trädgård är små speglar. Om de hängs upp i träd kan det reflekterande ljuset irritera duvorna och hjälpa till att driva bort dem. I stället för speglar kan man också använda CD-skivor, vars blanka undersida också reflekterar solljuset.

Denna metod för att stöta bort duvor fungerar ganska bra. Det är dock ganska vanligt att fåglarna vänjer sig med tiden och efter ett tag störs de inte längre av ljusreflektionerna.

 

Lasersystem för duvförsvar

Fågelavvisare som använder laser fungerar i princip på samma sätt som den metod som just beskrivits med hjälp av speglar. Även här är målet att driva bort fåglarna med ljus. Eftersom grönt ljus har visat sig vara särskilt effektivt är motsvarande lasersystem för duvavvisning beroende av ljus i denna färg.

Användning i privata trädgårdar är teoretiskt möjligt. Lasrarna, av vilka vissa har en räckvidd på två kilometer, används dock vanligare på åkrar, större parkeringsplatser eller till och med på flygfält, golfbanor och idrottsplatser för att hålla duvor och andra fåglar borta.

 

Duvavvisare med elektriska ledningar

För balkongen i ett enfamiljshus är denna metod för att avvisa duvor inte särskilt meningsfull. Men för stora offentliga byggnader eller till och med flerbostadshus är det definitivt ett bra sätt att hålla de fjädrande bråkstakarna borta från vissa områden.

Strömstyrkan i en sådan ledning är naturligtvis för svag för att allvarligt skada fåglarna. Precis som ett elstängsel i en hage är dock den elektriska chocken vid kontakt med tråden obehaglig för duvorna, så de söker sig en annan plats att bo på.

 

Rekommenderas det att använda duvfällor ?

Duvor kan visa sig vara riktigt envisa. Därför kanske du redan har funderat på att sätta upp duvfällor i trädgården och sedan släppa ut de levande fångade fåglarna på ett visst avstånd från ditt hem.

I praktiken kommer du dock inte att ha någon större framgång med att använda en sådan fälla i ett duvavvisande medel. Detta beror på att duvor vanligtvis är mycket lojala mot sin plats och att det därför vanligtvis inte tar lång tid för fåglarna som du släppt tillbaka till sin ursprungliga plats. En permanent lösning är inte det med självuppsatta fällor som duvskydd därför.

 

Låt ett proffs driva ut duvor

Om du inte lyckas med dina försök att avlägsna duvorna är det sista steget du kan ta är att kontakta en professionell utrotningsman.

Det kostar förstås extra att anlita ett företag. Professionella personer är dock vanligtvis mycket kunniga om beprövade metoder och vad som är mest meningsfullt i det långa loppet när det gäller bekämpning av duvor i ditt enskilda fall.

 

Driv bort duvor: Även småfåglar kan vara besvärliga

Och även om sparvar vanligtvis inte är lika problematiska som duvor kan de små, sällskapliga fåglarna vara besvärliga. Om de dyker upp i större antal i trädgården blir det snabbt mycket bullrigt. Många husägare letar därför förståeligt nog efter sätt att driva bort sparvarna.

I allmänhet kan du använda jämförbara metoder som duvförsvaret för detta ändamål och skrämma bort de fjäderförsedda bråkstakarna om det behövs, till exempel med hjälp av reflekterande ljus från speglar eller till och med rovfågelattrapper. Med lite tålamod och kreativitet kan sparvarna drivas bort utan större problem, så att du snart kan njuta av tiden i din trädgård eller på din balkong utan att bli störd igen.

 

Köp beprövade duvavvisande lösningar online

Om du letar efter duvavvisande lösningar för din trädgård eller balkong har du kommit till rätt ställe. I vår butik hittar du beprövade produkter för att driva bort duvor.

Vi levererar ditt köp snabbt och pålitligt till ditt hem, så att du snart kan ägna dig åt duvskydd på din fastighet och förhoppningsvis bli av med de oönskade besökarna snabbt.