Zinkplåt

Zinkplåt: robust, hållbar och visuellt tilltalande

Zinkplåt är ett ofta använt byggnadsmaterial som kan användas i många olika former för en mängd olika ändamål. När vi numera talar om zinkplattor menar vi oftast plåtar av titanzink.

Titanzink kännetecknas bland annat av sin hållbarhet. Zinkplåtar av detta material kan lätt hålla i 40 år eller mer. Dessutom är titanzink extremt robust och kan inte minst vinna poäng med ett attraktivt utseende. Dessa egenskaper gör zinkplåt till ett bra val för utomhusbruk.

Den viktigaste informationen om zinkplåt i korthet

  • Zinkplåt är idealisk för utomhusbruk tack vare sin robusthet och väderbeständighet.

  • När man talar om zinkplattor är det vanligtvis plåtar som är tillverkade av titanzink.

  • Zinkplattor kan bland annat användas som takbeläggning och som en del av takets dräneringssystem.

  • Zinkplåt får med tiden en karakteristisk grå patina, som redan har skapats på konstgjord väg i redan vittrade plåtar.

  • För att ge den ett annat utseende och dessutom skydda den mot väder och vind kan zinkplåt också målas vid behov.

  • Zinkplåt kan bearbetas mycket bra och kan även lödas ihop utan problem.

Zinkplåt för tak

Zinkplåt används bland annat som byggmaterial för tak. Där kan de till exempel användas i form av stående sömmar som ett alternativ till takpannor. Men även andra plåtar av zink, eller titanzink, förekommer på många tegeltak.

I detta fall är plåtarna vanligtvis en del av takavvattningssystemet eller så tjänar de till att täta områden där vatten skulle kunna tränga in utan lämplig plåtbeklädnad, vilket oundvikligen skulle leda till fuktskador på byggnaden.

Följande takplåtar kan bland annat vara zinkplåtar:

  • Finplattor

  • Förplattor

  • Förhängen vid takfoten

  • Väggsinklädning

Zinkinklädning som dalinklädning

Det område där två taklutningar möts på sin lägsta punkt kallas för dal. För att på ett tillförlitligt sätt täppa till den springa som finns där och för att avleda det regnvatten som samlas där till rännan, täcks dalen vanligen med en så kallad dalsyll. Liksom andra takplåtar kan dalplåten också vara en zinkplåt.

Zinkplåt som takfot

Takfotsplåten fästs vid takets kant. Det säkerställer att vatten inte kan tränga in under taket där, utan rinner ner i rännan som det är tänkt. Om hängrännan är tillverkad av titanzink är det vettigt att även använda takfotsinklädnader av zink.

Zinkinklädnader som sadeltakinfästningar

Den synliga delen av takets gavelända kallas sadeltak. I de flesta hus är den gjord av trä och är känd för att vara ganska känslig för läckor och andra skador. I många byggnader är den därför försedd med en kantlist som skydd, som bland annat kan vara en zinklist.

Vägglist av titanzink

Övergångarna mellan taklutningar och vertikala delar, som t.ex. takkupor, är också känsliga för fuktinträngning. Därför monteras vanligtvis så kallade väggfönster på dem. Det kan vara zinkplåt eller plåt av annan lämplig metall.

Målning av zinkplåt

Zinkplåt är ett populärt byggnadsmaterial för utomhusbruk på grund av dess väderbeständighet och hållbarhet. Det används inte bara för takbeläggning. Dessutom används till exempel även takrännor och stuprör av titanzink i stor utsträckning.

I allmänhet är det inte obligatoriskt att måla zinkplåtar för att säkerställa en lång livslängd. Med tiden utvecklas dock en grå patina på materialet. Vissa husägare uppskattar denna egenskap, men för andra är den en oönskad visuell brist.

Om man vill förhindra att den typiska patinan bildas, eller om man helt enkelt vill sätta en färgstark accent, kan zinkplåt målas utan problem. För detta ändamål rengörs plåtarna först, beläggs med ett s.k. vätmedel, som gör att färgen fäster bättre när den målas, och sköljs sedan. När zinkplåtarna är torra kan grundfärgen och slutligen den egentliga färgen appliceras.

Vad är förvittrad zinkplåt?

Zinkplåtar, eller titanzink, har till en början en ljusgrå yta med en matt glans. Med tiden bildas dock ett lager av zinkkarbonat på ytan, vilket ger materialet dess karakteristiska grå patina.

Vissa tillverkare erbjuder även förvittrad zinkplåt. I detta fall framkallas oxidation på konstgjord väg tills plåtens yta har uppnått den önskade färgen. Förvittrad zinkplåt har bland annat den fördelen att den konstgjorda patina som skapas på konstgjord väg skyddar metallen. Dessutom behåller plåten sin färg och ändrar inte sitt utseende efter montering.

Kan man löda zinkplåt?

En av de stora fördelarna med zinkplåt är att den kan bearbetas mycket bra. Komponenter av zinkplåt kan också lödas och sättas samman på ett tillförlitligt sätt på detta sätt.

Då endast lodet smälts förblir zinkplåten helt intakt under lödningen. För att motverka korrosion kan det ändå vara bra att behandla de lödda områdena med ett korrosionsskydd i efterhand.

Oavsett detta är det naturligtvis viktigt att arbeta så exakt och försiktigt som möjligt när man löder zinkplåtarna. Men så länge detta är säkerställt finns det inget som står i vägen för en ren och hållbar anslutning av plåtarna.

Zinkplåt av hög kvalitet köp online

Om du behöver lämplig zinkplåt för ditt byggprojekt är du precis rätt hos oss. I vårt sortiment hittar du ett urval av högkvalitativ zinkplåt i olika utföranden som du kan beställa direkt.

Köp zinkplåt i vår butik och dra nytta av en förstklassig produktkvalitet, låga priser och en pålitlig service som inte lämnar något att önska för dig.